Saturday, 15 October 2011

有你的地方是天堂手语教学 Sign Language Teaching

教了一个月的手语有成果咯!现在由他们来教大家咯!
Sudah 1 bulan saya mengajar mereka sign language dapatlah mereka membuat persembahan. Sekarang mereka bolehlah jadi guru mengajar sign language di sini.
母亲哟
你像月亮

散发出
温柔的光


我们像迷途的羊
依偎在你的身旁
母亲哟
你的手掌


拍拍着
我们背上

为我们
轻轻的唱
让我们幸福成长
你的爱
像月光
那么温柔
又慈祥
在你的
怀抱中
是最幸福的
时光
你的爱
像月光
给我温暖
和希望


有你的地方
是天堂


谢谢!
特别感谢:


玮钰、丽镁、丽诗、乐怡、慧恬、

翠燕、楚欣、毓敏、伟健、威顺。

No comments:

Post a Comment